КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

За Нас

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ е най-мащабният и престижен научно-професионален форум в областта на транспортната инфраструктура в България и Балканския полуостров. Тя се провежда ежегодно от 2007 г. насам. Организаторите ѝ са:

- Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ,

- Институт по транспортно строителство и инфраструктура,

- Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) - Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.

През годините Конференцията и нейните организатори се превърнаха в двигател на мащабни процеси в областта на транспортната инфраструктура, като актуализацията на наредбите за проектиране на пътища и улици, учредяването на национален комитет на Световната пътна организация в Република България, създаване на Националната агенция по Безопасност на движението, Националната стратегия по пътна безопасност и други.

„Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД издава списание „Транспортно строителство и инфраструктура“, което дава възможност на експерти в бранша, студенти, докторанти и академичния състав да публикуват своите разработки, изследвания и мнения в отворена и достъпна среда. От 2019г, списанието излиза в онлайн форма, като поставената цел е да бъде индексирано в световните бази данни Web of science и Scopus.

„Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД разработва, финансира и издава печатни и онлайн научни издания в областта на строителството. Извършване консултации и се целим нашите научни издания да бъдат индексирани в световните бази данни Web of science и Scopus.