НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към "Институт по транспортно строителство и инфраструктура"

Нашите Лаборатории

Контакти

За лабораторията

Независимата строителна лаборатория към „Институт по транспортно строителство и инфраструктура”ООД е създадена през 2013г.

За своите клиенти – проектанти, изпълнители, инвеститори и строителен надзор, лабораторията извършва:

изпитвания на основните строителни материали влагани при реализация на проекти в областта на транспортната инфраструктура и строителния сектор

контролни полеви измервания за окачествяване на изпълнените строително-монтажни работи

изготвяне на рецепти за производство на горещи и студени асфалтови смеси, обикновен бетон, стабилизация на негодни почви, студено рециклиране на място, цименто-стабилизирани смеси

Гордост за Лабораторията е екипа от квалифицирани специалисти, който работи със съвременна измервателна техника за вземане на проби.

Точността , прецизността и кратките срокове са подписа за качество на Лабораторията.

Независима строителна лаборатория към „Институт по транспортно строителство и инфраструктура”ЕАД се ползва и като независима лаборатория за изпитване от трета страна.

В Независима строителна лаборатория към „Институт по транспортно строителство и инфраструктура” ООД е разработена и внедрена Система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. Чрез ясно формулиране на политиката, целите по качество и стратегията на управление, лабораторията отговаря на високите изисквания и очаквания на клиентите.