Анкета за удовлетвореността на клиент

1. Бяхте ли удовлетворен от първоначалния контакт със служителите на лабораторията?

2. Получихте ли достатъчно изчерпателни отговори на зададените от Вас въпроси?

3. Беше ли уточнено, прието, регистрирано и придвижено своевременно заявлението Ви за предоставяне на услуги?

4. Бяхте ли информиран за цената на заявените от Вас услуги?

5. Приемливи ли са за Вас общите търговски условия уредени в процедура П 7.1-2 „Общи търговски условия” от системата за управление на лабораторията?

6. Беше ли спазен договореният срок за изпълнение?

7. Останахте ли удовлетворен от цялостното обслужване при изпълнение на вашето заявление?

8. Резултатите отчетени при изпълнение на заявените дейности съдържат ли данни/ заключения, които не са били дискутирани с Вас по време на изпълнението?

9. Склонни ли сте да ползвате отново предлаганите от нас услуги?

10. Бихте ли препоръчали лабораторията на ваши колеги/ партньори?