Независимата строителна лаборатория
към „Институт по транспортно строителство и инфраструктура” ООД

е акредитирана от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” с обхват както следва :

Обхват на лабораторна дейност (Изтегли тук)

P1066104.00_01_19_03.Still006

 • Асфалтови смеси

 • Положени и уплътнени асфалтови пластове

 • Пътни битуми

 • Полимермодифицирани битуми

 • Пътни настилки

 • Проектиране на рецепти

P1066104.00_01_43_09.Still007

 • Фини пълнители (минерално брашно)

 • Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

 • Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

 • Скални материали за баластрова призма и жп линии

 • Добавъчни материали за бетон

 • Почви строителни

 • Хидравлично свързани смеси

 • Смеси от несвързани материали

P1066104.00_05_11_24.Still022

 • Бетонна смес

 • Бетон

 • Хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхнини, по които преминават превозни средства

 • Проектиране състава на циментостабилизирани смеси