Институт по транспортна инфраструктура

За нас

Институт по транспортна инфраструктура поставяме качеството на първо място. Вярваме
че внедрявайки последните постижения на науката и активно участвайки в научните процеси ще
дадем нашия принос за изграждането и управлението на качествена, устойчива, безопасна,
икономически ефективна и удобна транспортна инфраструктура в полза на ползвателя.

Бизнес направления

Нашата мисия

Да използваме науката и иновациите за развитие, устойчивост и просперитет на обществото

Нашата визия

Да създаваме най – иновативните, зелени и ориентирани към ползвателя решения в транспортната инфраструктура

Нашите ценности

Вяра в хората, партньорство, визионерство, доверие

Последни новини